+98 21 22611827

Villa NO 25 

Villa NO 25

November 20, 2015 · Residential

ویلای شماره‌ی ۲۵ لواسان

کارفرما با نقشه­ای که مدت­ها روی آن کار شده بود به دفتر مراجعه و از ما درخواست نمود تنها آن را در صورت امکان اصلاح کنیم. پس از مطالعه دقیق نیازمندی­های کارفرما و محل پروژه، پروژه در سه سطح تعریف شد و با بهره­گیری از شیب زمین حداکثر نورگیری برای اکثر فضاها به وجود آمد.

به دلیل عدم اشراف فضاهای داخلی از جاده کنار و تأمین حس امنیت و آسایش و تأمین فضاهای باز دوگانه برای سطح همکف و منفی یک پروژه، بنا پس از حیاط اصلی در نیمه جنوبی زمین مستقر شد.

فضای باز پروژه به سه بخش دسترسی سواره، حیاط اصلی و حیاط خصوصی استخر تقسیم شد و در فضاهای داخلی تلاش گردید تا در عین استقلال فضاها تداوم و پیوستگی آن در نظر گرفته شود.

نکته مهمی که در مسیر طراحی همواره مورد توجه بود این است که ویلا فضایی برای زندگی و یا اقامت باشد و نه ابزاری برای قدرت نمایی کارفرما. معماری حاکم بر این پروژه ساده، خوانا و شفاف است و در سازماندهی فضاهای داخلی پله مرکزی با حضور سبک و تندیس­گونه خود از مراکز توجه است.