+98 21 22611827

Hayat-E-Elahie 

Hayat-E-Elahie

December 08, 2015 · Residential

حیات الهیه

ساختمان­های با ضابطه هرمی در تهران کم نیستند. ضابطه­ای که چند سالی است که ادامه پیدا نکرده است و می­توان گفت با شکست مواجه شده است. ساختمان «حیات الهیه» نیز در زمره ساختمان­های هرمی است. ساختار هرمی این پروژه تبعات بسیار زیادی در معماری سازه و تأسیسات داشت. دو پروسه طراحی فضاهای ارتباطی در قلب ساختمان جای گرفتند و واحدهای مسکونی در شرق و غرب این هسته ارتباطی مرکزی تعریف شدند. تفکیک عرصه­های عمومی و خصوصی تعریف مشخص ورودی تأکید بر تراس و استفاده مطلوب از پلکانی شدن پروژه در شمال پروژه و پرهیز از شلوغی از موارد پر اهمیت در مسیر طراحی این پروژه بود.