+98 21 22611827

Asef 

Asef

March 14, 2016 · Official

آصف

پروژه آصف در شمال شهر تهران واقع شده است. پروژه­ای اداری با مساحتی نزدیک به سه هزار متر مربع، شش طبقه بالای همکف این پروژه عملکرد اداری دارند و طبقه همکف آن تجاری است. سه طبقه زیر همکف آن نیز به پارکینگ اختصاص یافته است. نورگیری محدوده پروژه از شمال و جنوب و شرایط زمین باعث شد تا فضاهای ارتباطی و خدماتی در مرکز پلان طرح شوند و فضای اصلی در ورودی پروژه قرار گیرند. شهر تهران به دلیل اینکه از روزهای زیاد آفتابی بهره­مند است. همواره طرح نمای جنوبی پروژه­های اداری با چالش روبرو است. از سویی به دلیل نوع عملکرد پروژه و view مطلوب آن، این انتظار می­رود که حداکثر شفافیت در پوسته بیرونی رخ می­دهد و از سویی نور جنوب در بسیاری مواقع می­تواند آزاردهنده باشد. بنابراین لزوم حضور پوسته دوم مطرح می­گردد. همه اینها در حالی است که به دلیل ارزش زیاد ملک خصوصاً در این منطقه از تهران کارفرمای ما را وامی­داشت تا از حداکثر سطح مجاز قابل ساخت خود استفاده نماید و تیم طراحی می­بایست اگر به لایه دومی فکر می­کند کاملاً آن را بیرون سطح مجاز ساخت و به صورت سبک و الحاق به بنای اصلی طرح نماید.  

در واقع مسایل زیادی در طراحی اینگونه پروژه­ ها دخیل هستند که پروژه آصف نیز از این ماجرا مستثنی نیست. مسیری طولانی در طراحی نمای اصلی با توجه به شرایط طرح شده، طی شده ایده نهایی اینگونه شکل گرفت: صفحات تا شده که به تدریج در عرض نما، اندازه و تاها بزرگ می­شود. این اتفاق منجر به ایجاد ریتم در نما می­گردد. از طرفی به دلیل ایجاد چفت و بست­های لازم و تأکید روی تناسبات عمودی نما ستون­های سنگی معماری نما شکل گرفت که صفحات تا شده در داخل این ستون­ها تعریف شدند. در طراحی جزئیات صفحات تا شده از پروفیل های چوبی برای ایجاد حس سبک­ی و تلفیق مناسب آن با ستون­های سنگی نما استفاده گردید. در نهایت نما تمامی ویژگی­های لازم برای پروژه را دارا بود: 1) تمامی سطح مجاز پروژه مورد استفاده دو کارفرما قرار گرفت و صفحات شیشه­ ای این مرز را تعریف نمودند.  2) پوسته­ای سبک با ویژگی­های ذکر شده وجه معمارانه و بیرونی پروژه را تعریف نمود.