+98 21 22611827

dr samadian Clinic

by admin· August 30, 2016· in · 0 comments

Aref

by admin· March 14, 2016· in · 0 comments
بازسازی آپارتمان عارف سفارش کارفرمای این پروژه تبدیل وضع موجود آپارتمانش به فضای آرام و ساده بود. فضایی که پس از کار روزانه پر استرس او، به او این آرامش را منتقل کند. طراحی که صرفاً شامل آشپزخانه و پذیرایی بود، فضایی یکپارچه سفید در نظر گرفته شد. تمامی دیواره­ها، کمدها، کابینت­های آشپزخانه در سطوحی یکنواخت قرار گرفتند و کف­پوشی از چوب که گرمابخش معماری این آپارتمان گردید کف خانه را در برگرفت. صورت مسأله این پروژه تغییر وضع موجود آپارتمان به وضعیتی قابل قبول و مطلوب برای سکونت بود. کارفرما با توجه به مشغله­ای که داشت در پی تغییر وضع قبلی به فضایی بود تا آرامش و جذابیت­های لازم برای سکونت را در خود داشته باشد. به دلیل محدودیت­های مالی بازسازی بیشتر در فضای روز زندگی یعنی آشپزخانه و پذیرایی بود. پس از حذف کلیه زوائد و عناصر اضافی از وضع موجود چند نکته به عنوان اصلی­ترین اهداف طراحی در نظر گرفته شد. خلق فضایی آرام و پرهیز از شلوغی به وجود آوردن یک بستر برای استفاده متنوع کارفرما به جای دیکته کردن یک فضای غیرقابل انعطاف پس از اتودهای اولیه تصمیم بر آن شد تا تمامی صفحات عمودی یعنی دیوارها و کمدها و کابینت­ها سفید رنگ و کف […]
Read More

Zanjan

by admin· July 14, 2010· in · 0 comments

Delvari

by admin· May 02, 2010· in · 0 comments