+98 21 22611827

Jamaran

by admin· February 14, 2017· in · 0 comments

Freak Gym

by admin· February 13, 2017· in · 0 comments

Farmanieh

by admin· February 13, 2017· in · 0 comments

Bucharest

by admin· February 13, 2017· in · 0 comments

dr samadian Clinic

by admin· August 30, 2016· in · 0 comments

vozara2

by admin· July 28, 2016· in · 0 comments

Vozara

by admin· April 13, 2016· in · 0 comments

Zibasazi

by admin· April 13, 2016· in · 0 comments

Asef

by admin· March 14, 2016· in · 0 comments
آصف پروژه آصف در شمال شهر تهران واقع شده است. پروژه­ای اداری با مساحتی نزدیک به سه هزار متر مربع، شش طبقه بالای همکف این پروژه عملکرد اداری دارند و طبقه همکف آن تجاری است. سه طبقه زیر همکف آن نیز به پارکینگ اختصاص یافته است. نورگیری محدوده پروژه از شمال و جنوب و شرایط زمین باعث شد تا فضاهای ارتباطی و خدماتی در مرکز پلان طرح شوند و فضای اصلی در ورودی پروژه قرار گیرند. شهر تهران به دلیل اینکه از روزهای زیاد آفتابی بهره­مند است. همواره طرح نمای جنوبی پروژه­های اداری با چالش روبرو است. از سویی به دلیل نوع عملکرد پروژه و view مطلوب آن، این انتظار می­رود که حداکثر شفافیت در پوسته بیرونی رخ می­دهد و از سویی نور جنوب در بسیاری مواقع می­تواند آزاردهنده باشد. بنابراین لزوم حضور پوسته دوم مطرح می­گردد. همه اینها در حالی است که به دلیل ارزش زیاد ملک خصوصاً در این منطقه از تهران کارفرمای ما را وامی­داشت تا از حداکثر سطح مجاز قابل ساخت خود استفاده نماید و تیم طراحی می­بایست اگر به لایه دومی فکر می­کند کاملاً آن را بیرون سطح مجاز ساخت و به صورت سبک و الحاق به بنای اصلی طرح نماید.   در واقع مسایل زیادی […]
Read More